Rekonstrukce a dostavba sportovního areálu na Černé hoře probíhala několik let. Účelem bylo rekonstruovat a doplnit stávající sportovní zařízení na standard, který odpovídá významu a současnému trendu jejich užívání. Městský stadion rekonstrukcí získal umělý povrch polytan "M", nové lavičky, stupně - tribunu ve svahu, zábradlí, závlahu zelených ploch. Předmětem další fáze dostavby tohoto areálu byla výstavba objektu tribuny včetně zastřešení. Součástí této fáze byla také rekonstrukce komunikací na stadionu, vybudování vrhačského kruhu, doplnění tribuny ve svahu, zábradlí mezi jednotlivými hřišti, rekonstrukce oplocení. Nově vybudovaná tribuna na dolním hřišti vytvořila komplexní řešení pro umístění diváků pro fotbalové hřiště i atletické disciplíny a současně sociální zázemí pro sportovce i diváky. Přízemí tribuny obsahuje 6 šaten se sociálním zařízením, skladovací prostory, ošetřovnu, sociální zařízení a garáže pro techniku na údržbu ploch. Na tribunu se vejde 528 sedících a 104 stojící diváci.